GeelMol

Agentschap wegen en verkeer investeert zwaar in weginfrastructuur

Tussen volgend jaar en 2021 investeert het Agentschap Wegen en Verkeer bijna 4,4 miljoen euro op Geels grondgebied. Het St-Dimpnaplein, de verbinding tussen de Geelse en de Molse ring en de Antwerpseweg gaan aangepakt worden. Het grootste investeringsbudget wordt opgesoupeerd op de Antwerpseweg. De komende drie jaar wordt er bijna 1,9 miljoen euro geinvesteerd. De verkeersdoorstroming moet daar fors verbeterd worden. Momenteel is het vaak lang aanschuiven tijdens de spitsuren. Op de Antwerpseweg komen extra rijstroken.

Daarnaast wordt ook een budget vrijgemaakt voor het onteigenen van gronden op het smalle stuk verbindingsweg tussen de ring van Geel en de ring van Mol. Op de Molseweg komt er een zogenaamde ventweg in iedere rijrichting, dat is een extra rijstrook, speciaal voor mensen die willen afslaan. In de richting van Geel komt er op de Molseweg een vrijliggend fietspad in dubbele richting. Het rondpunt op het einde van de Geelse Ring ter hoogte van de Molseweg verdwijnt en wordt een kruispunt met lichten. Een derde belangrijke investering is het St-Dimpnaplein. Die fietsvriendelijke wordt gemaakt. De eerste werken zijn gepland in 2020.