Geel

Geel heeft de laagste werkloosheidscijfers van de Kempen

Momenteel heeft Geel een werkloosheidsgraad van 5,7%, terwijl het in Vlaanderen 6,4% is en in de Kempen 6,1%. Voor Geel is dit een daling van 10% tegenover het gemiddelde van 2017. Geel scoort hier bij de besten van de klas. 21% van de Geelse niet-werkende werkzoekenden zijn personen met een arbeidshandicap. Dit cijfer verloopt in licht stijgende lijn met sterke fluctuaties, zoals ook elders in de Kempen en Vlaanderen het geval is.

Het aantal niet-werkende werkzoekenden dat deel uitmaakt van minstens één specifieke doelgroep is met 9 % gedaald t.o.v. vorig jaar, maar bedraagt toch 85 % van alle Geelse niet-werkende werkzoekenden. Deze specifieke doelgroepen omvatten jongeren, 55-plussers, langdurig werklozen, laaggeschoolden, mensen van een vreemde afkomst en mensen met een arbeidshandicap.

De stad wil de komende jaren sterk inzetten op jongeren en ouderen, laag- en middengeschoolden en mensen die langer dan twee jaar werkzoekend zijn. Dit onder andere dankzij activerende vrijwilligerstrajecten en een taalcoach. De stedelijke dienst werk probeert mensen te activeren die doorverwezen werden via de sociale dienst dankzij individuele begeleiding. Naast de activering van leefloners werken ze ook projecten uit die alle werkzoekenden kunnen ondersteunen.