Geel

Voorlopig geen nieuwe Raad van Bestuur voor AZ Sint-Dimpna

Na de installatie van de gemeenteraad en andere raden, ging Dirk Kennis (De Brugpartij) meteen over tot de orde van de dag. Hij hekelde het feit dat er geen nieuwe bestuurders werden aangesteld voor het Sint-Dimpnaziekenhuis, zoals zes jaar eerder wel het geval was. Daarnaast stelde hij voor om de manier van stemmen – die hij ‘onevenredig’ noemde – aan te passen, wanneer ze de Raad van Bestuur voor het ziekenhuis moeten kiezen.

Dirk Kennis verwees in zijn bezwaar naar artikel 11 van de statuten van het AZ Sint-Dimpna. Daarin staat dat de afgevaardigden van de Raad van Bestuur aangeduid worden door het OCMW Geel en Stad Geel, maar dat hun mandaat eindigt ‘bij de installatie van een nieuwe OCMW-, respectievelijk Gemeenteraad.’ ‘Aangezien hun mandaat verloopt, wilt dat zeggen dat het Sint-Dimpnaziekenhuis vanaf morgen een periode zonder wettelijk bestuur ingaat. Hoe gaan jullie daarmee om?’ vroeg Kennis.

Burgemeester Vera Celis (N-VA) ontkende dat met klem. Zij stelde dat ze met een delegatie naar de administratie van Binnenlands Bestuur waren gegaan die adviseerde om de nieuwe statuten pas op de volgende gemeenteraad te brengen. Onder andere op basis van artikel 17 §3 van de oude statuten: ‘De afgevaardigden oefenen hun mandaat in de raad van bestuur uit totdat in hun vervanging wordt verzien.’ Bovendien, zo voegde Griet Smaers (CD&V) later toe, raadde de administratie aan om de statuten pas op een volgende vergadering te brengen, omdat het kon dat er verkozenen hun mandaat niet zouden opnemen, waardoor de opvolgers de nieuwe statuten niet met kennis van zaken zouden kunnen goed- of afkeuren.

Een andere vraag van Kennis was echter interessanter: ‘Wanneer wij de mandaten van de Raad van Bestuur zullen invullen, moeten wij blijkbaar vijfmaal apart gaan stemmen. Dat betekent concreet dat er vijfmaal iemand van de meerderheid uit de bus zal komen. Wij vinden die verdeling niet evenredig en zouden dat graag aangepast zien.’ Celis antwoordde daarop dat ze die bezorgdheid vanuit de gemeenteraad zou meenemen, maar dat ze daar op dat moment niet alleen over kon beslissen.

© Sander Verwerft