Laakdal

VVSG verklaart verkiezing politieraadslid ongeldig in Laakdal

Tijdens de installatievergadering van de nieuwe Laakdalse gemeenteraad op 3 januari werden ook de leden van de politieraad verkozen. Naast Jeroen Helsen en Niels Vermeulen voor N-VA, Theo Van de Weyer voor Prolaakdal en Hanne Lintermans voor CD&V werd ook Stein Voet voor CD&V verkozen. Maar de Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten verklaart die laatste verkiezing ongeldig door een procedurefout. Stein Voet werd op 14 oktober verkozen als gemeenteraadslid, maar zag af van zijn mandaat als gemeenteraadslid. Hij kon de functie niet verenigen met zijn job als leerkracht in het gemeentelijk onderwijs in Laakdal. En daarom werd hij als verkozen lid van de politieraad meteen opgevolgd door zijn partijgenote Nele Devoghel.

Maar al bij de bekendmaking van die gang van zaken door gemeenteraadsvoorzitter Raf Moons maakte Groen-raadslid Paul Mondelaers voorbehoud. Mondelaers stelt dat volgens een schrijven van de Vlaamse Vereniging voor Steden en Gemeenten Stein Voet geen kandidaat kon zijn om verkozen te worden als lid van de politieraad omdat hij geen gemeenteraadslid is. Volgens Mondelaers kan het niet dat Stein Voet zijn opvolgster Nele Devoghel dan ook automatisch lid kan worden van de politieraad. Omdat de kandidatuur van Stein Voet als mogelijk lid van de politieraad ongeldig is. Maar gemeenteraadsvoorzitter Raf Moons meende dat de gevolgde procedure correct was. Paul Mondelaers ontving reeds de bevestiging van Vereniging van Vlaams Steden en gemeenten dat Stein Voet ongeldig verkozen werd. Mondelaers zei ook nog dat de deputatie deze persoon ook ambtshalve gaat schrappen uit de uitslag van de verkiezing van de leden van de politieraad en meteen de eerstvolgende kandidaat als verkozen verklaart en dat is Lien Van Thielen van het Vlaams Belang.