GeelLaakdalMeerhout

99% van de chauffeurs bobt in de politiezone Geel-Laakdal-Meerhout

4480 bestuurders werden via een ademtest gecontroleerd op alcoholgebruik tussen 30 november vorig jaar en 28 januari dit jaar. 99% van hen blies negatief. Zestien bestuurders hadden een alcoholgehalte tussen 0,22 en 0,35 mg/liter uitgeademde lucht. Deze kwamen er vanaf met een rijverbod van drie uur en een onmiddellijke inning van 179 euro. 36 bestuurders hadden een alcoholgehalte van meer dan 0,35 mg/liter uitgeademde lucht. Deze kregen minimaal zes uur rijverbod en een proces-verbaal. Dit resulteert in een minnelijke schikking van het parket of een dagvaarding voor de politierechter. Zeven rijbewijzen van bestuurders die een alcoholgehalte van meer dan 0,65 mg/liter uitgeademde lucht hadden, werden onmiddellijk ingetrokken. Met een percentage van 1,16% positieve alcoholtesten in Geel, Laakdal en Meerhout ligt de politiezone ruim onder het nationale gemiddelde resultaat van 1,87% bestuurders onder invloed. De politiezone koos ook dit jaar hoofdzakelijk voor kleinschalige acties door alle ploegen. De alcoholcontroles vonden dagelijks plaats op meerdere locaties en verschillende tijdstippen in de zone.