GeelKasterlee

Buurt protesteert tegen aanvraag omgevingsvergunning varkensstal

Een varkenshouder diende een aanvraag voor omgevingsvergunning in voor een grote varkensstal met bijna 10.000 varkens aan de Fransebaan in Geel. Buurtbewoners protesteren tegen de komst ervan en vrezen voor ondermeer overlast en geurhinder. De Brugpartij, die in Geel in de oppositie zit, vindt dat schaalvergroting van varkenshouders niet ten koste mag gaan van het leefmilieu. Het Geelse stadsbestuur geeft advies over het project, maar het is de deputatie die beslist of er een vergunning verleend wordt. Eerder vroeg de varkensboer al een omgevingsvergunning aan Kleinrees in Kasterlee. Daar ving hij ook na protest van de buurtbewoners bot.