GeelLaakdalMeerhout

Gemeenteraad Laakdal kiest voor tweede maal leden politieraad

Dinsdagavond kiezen de gemeenteraadsleden van Laakdal voor de tweede maal hun afgevaardigden in de politieraad Geel-Laakdal-Meerhout. De eerste keer gebeurde tijdens de installatievergadering op 3 januari van de nieuw verkozenen maar dat verliep niet volgens het boekje. Naast Theo Van de Weyer van Prolaakdal, Jeroen Helsen en Niels Vermeueln van N-VA en Hanne Lintermans van CD&V werd ook CD&V’er Stein Voet verkozen. Hij had echter niet de eed afgelegd als nieuw gemeenteraadslid omdat zijn functie als leraar in het gemeentelijk onderwijs in Laakdal niet verenigbaar is met een mandaat als raadslid. Voet werd als lid van de politieraad vervangen door partijgenote Nele Devoghel. Groenraadslid Paul Mondelaers maakte tijdens de zitting reeds voorbehoud tegen deze gang van zaken. Hij werd bijgetreden door VVSG én door de bestendige deputatie die de verkiezing in z’n geheel ongeldig verklaarde. Zo moet de verkiezing van de Laakdalse leden van de politieraad overgedaan worden.