Kasterlee

Kastelse burgemeester Ward Kennes en schepen Sumati Adriaensen kandideren voor verkiezingen 26 mei

Bij de Vlaamse, federale en Europese verkiezingen op 26 mei nemen twee kandidaten van CD&V Kasterlee deel. Burgemeester en Vlaams volksvertegenwoordiger Ward Kennes verdedigt zijn zetel in het Vlaams Parlement. Hij doet dat vanop de 5e plaats, de tot nog toe beste plaats in de 4 Vlaamse verkiezingen waaraan hij deelnam. Schepen Sumati Adriaensen neemt voor het eerst deel aan bovenlokale verkiezingen en kreeg meteen de 2e opvolgersplaats op de Kamerlijst. Volgens afdelingsvoorzitter Rein Sobrie verwacht de partij veel van de twee kandidaten. 

Ward Kennes was de afgelopen jaren actief in de parlementaire commissie Binnenland, Inburgering en Ambtenarenzaken, de commissie Buitenland, Europa en Toerisme en in de commissie (de-)Radicalisering. Hij is van vele markten thuis en is onder meer woordvoerder in debatten over de Brexit, Syriëstrijders, wapenhandel, inburgering, migratie, ambtenarenstatuut, erediensten en levensbeschouwing, overheidscommunicatie en handelsverdragen. Daarnaast is hij trekker van heel wat Kempense streekdossiers. Als voorzitter van het Streekplatform Kempen en de Conferentie van Kempense burgemeesters neemt hij vaak het voortouw om regionale dossiers bij andere overheden te verdedigen. 

Als schepen van welzijn komt Sumati Adriaensen dagdagelijks in contact met de kwetsbaarheid van gezinnen. Van welke leeftijd dan ook. Dit gaat over kinderen en jongeren die zich onbegrepen voelen. Over jonge ouders die in ademnood geraken omdat ze niet meer rond geraken of rond komen in een maatschappij die zo snel verder maalt. Of over vereenzaming die toeslaat bij senioren wanneer hun netwerk wegvalt. Met lokale en regionale projecten zoals een dienstencentrum, een Huis van het kind of praatpunten worden al verschillende warme ontmoetingsplaatsen gecreëerd. 

“Onze mensen bereiken, betrekken en waar nodig begeleiden, daar ga ik voor,” zegt Sumati. Met steun van hogere overheden kunnen lokale overheden, die hun knelpunten zo goed kennen, samen veel meer bereiken. Handvaten aanreiken en handen uitsteken om zo de mentale fitheid omhoog te krijgen en warme buurten te creëren. Voor een weerbare en vitale samenleving.