Geel

N-VA Geel distantieert zich van voorstel verkeerscirculatieplan Geel centrum

N-VA Geel distantieert zich van het verkeerscirculatieplan dat de ronde doet en waarover veel commotie ontstond. "Het plan zoals het nu op tafel ligt is een persoonlijk voorstel van CD&V-schepen van mobiliteit Marlon Pareijn", aldus N-VA voorzitter Gert Van Hoecke. "Het is ironisch om vast te stellen dat net de partij die de schepen van participatie levert, intern meermaals het ‘plan Pareijn’ besprak, terwijl N-VA Geel als coalitiepartner slecht op 6 mei voor het eerst inzage kreeg."

N-VA Geel aanvaardt het plan niet zoals ze nu op tafel ligt. Het centrum van Geel wordt in vier sectoren opgedeeld waartussen geen verkeer meer mogelijk is. Bovendien gaat het ‘Plan Pareijn’ uit van een verouderde visie op mobiliteit. N-VA Geel betreurt de vaststelling dat in zo’n belangrijk dossier aan achterkamerpolitiek wordt gedaan zonder overleg met de verschillende betrokken partijen.