Olen

Olen geeft kwetsbare gezinnen een stem bij opmaak meerjarenplan

In Olen neemt de kinderarmoede toe, net als in de rest van Vlaanderen. Daarom wil het gemeentebestuur bij de opmaak van de nieuwe meerjarenplannen nog meer aandacht besteden aan kinderen in armoede en kwetsbare gezinnen. In het project ‘Zij aan zij naar een gezinsvriendelijk Olen’ laat het gemeentebestuur deze mensen zelf aan het woord. Tijdens verschillende bijeenkomsten met medewerkers, schepenen en heel wat lokale partners kregen veertien kwetsbare ouders een eigen stem binnen het beleid. Ze dachten mee na over thema’s die zij belangrijk vinden, zoals een menswaardig inkomen voor gezinnen, betaalbaar wonen en een kwaliteitsvolle dagbesteding voor kinderen. Het werk leidde tot actieplannen en acties waarvan er heel wat mee opgenomen worden in het nieuwe meerjarenplan van het gemeentebestuur van Olen. Twintig jaar geleden koos Olen al voor een aparte kansarmenwerking. Dat was uniek in de streek en toonde toen al aan hoe hoog het thema op de agenda staat. De verantwoordelijke van deze dienst staat in heel nauw contact met de gezinnen en zorgt voor de verbinding met medewerkers van de sociale dienst, verenigingen of andere organisaties. Ze werkt op maat en zorgt er mee voor dat iedereen gelijke kansen krijgen. Mensen in armoede hebben immers nood aan een vertrouwenspersoon die hen mee versterkt. Ook de Olense Welzijnsschakel is een sterke partner in dit verhaal.