Geel

Schets uit gelekt verkeerscirculatieplan zorgt voor onrust bij Centrumhandelaars

Een uitgelekte schets van het nieuwe verkeerscirculatieplan voor het centrum van Geel zorgt voor kwaad bloed bij de centrumhandelaars en de lokale afdeling van Unizo. Onze redactie kreeg die schets in handen en op een plattegrond van het Geelse centrum zijn enkele bijkomende straten tot éénrichtingsstraat omgedoopt, terwijl op drie plaatsen een definitieve verkeersknip is ingetekend. Dat de lokale middenstand er fel op reageert is vanuit hun standpunt te begrijpen.

Unizo Geel laat weten dat ze vooral bezorgd zijn dat de Geelse centrumhandelaars opnieuw niet gehoord gaan worden. En daar heeft men in het verleden al slechte ervaringen mee, zoals het parkeervrij maken en het doorgangsverbod op de Markt. Unizo wil een positieve bijdrage leveren. Zo is er al overleg geweest met de Fietsersbond Geel en dat was een vruchtbaar gesprek. Unizo Geel zegt in haar verklaring dat door samen te werken, men de stad voor iedereen goed bereikbaar kan maken, waar automobilisten, openbaar vervoer, fietsers en voetgangers harmonieus hun plek krijgen.

De nieuwe Geelse schepen van mobiliteit Marlon Pareijn zegt dat de basisversie van het verkeerscirculatieplan verschillende schetsen opleverde en dat er nog niets definitief is. Nog voor de zomer is er een overlegronde met alle mogelijke belangengroepen zoals Unizo, handelaarsvereniging Geel Centrum en de Fietsersbond. Voor de inwoners van Geel zelf volgen er nog participatiemomenten.