GeelKasterlee

Wedstrijd voor naam groen Kastels pleintje

Op de hoek van de Geelsebaan en de Mgr. Cardijnstraat stond vroeger in Kasterlee het Parochiecentrum. Ondertussen werd het gebouw volledig gesloopt en op de open ruimte een grasveld aangelegd.Het pleintje wordt in de toekomst verder uitgerust met zitbanken, aansluitingen op nutsleidingen voor evenementen, bloemen en struiken.

Maar bij de start van de sloopwerken kreeg burgemeester Ward Kennes de vraag voorgeschoteld of het nieuwe pleintje ook een naam kreeg. Daar had het gemeentebestuur niet bij stilgestaan. Veel mensen gaven gehoor aan de oproep in het regionaal weekblad De Postiljon om een naam in te sturen. In de daaropvolgende dagen werden mondeling, via mail of brief allerlei suggesties gedaan. En toen rees de volgende vraag: Hoe kiezen we nu een naam voor dit groene pleintje in het hart van het dorpscentrum? Het college van burgemeester en schepenen van Kasterlee besliste om hierover een wedstrijd te organiseren. Alle voorstellen zijn opgelijst en vanaf 8 mei te lezen op de website van Kasterlee. Iedereen kan via de webstek een stem uitbrengen voor de naam van dit pleintje tot 15 mei.

“Als na de eerste stemronde blijkt dat er geen winnaar uit de bus komt, dan volgt daarna nog een tweede ronde met de twee voorstellen die in de eerste ronde de meeste stemmen wisten te vergaren,” zegt burgemeester Ward Kennes.