GeelOlen

Charter werftransport ondertekent voor veilige schoolomgevingen

Geel ondertekende het charter werftransport en werkt zo samen met de bouwsector aan een bereikbare en veilige omgeving tijdens werken. In het charter staat dat er geen werftransport is toegelaten in schoolomgevingen tijdens de begin- en einduren van de scholen. Ook wordt het werftransport met tractoren in de bebouwde kom en in schoolomgevingen zoveel mogelijk vermeden. De stad gaat hierover actief met de bouwheren, aannemers en handelaars communiceren.