Geel

De Brugpartij ijvert om waterafsluitingen in de toekomst te vermijden

Bij het geven van de opdracht voor de algemene vergadering van Pidpa, gaf Dirk Kennis (De Brugpartij) nog een stemadvies mee aan de Geelse vertegenwoordiger Griet Ceusters (CD&V): ‘Wij hebben de doelstellingennota van pidpa gelezen en vinden daar: “de doorlopende voorziening van water is een prioriteit.” We lezen echter maar heel weinig sociale doelstellingen. Bij hun concullega’s van Water-Link in Antwerpen vinden we die daarentegen veel meer. Zo hebben zij besloten om geen water meer af te sluiten. Pidpa sluit soms – ook al is het heel weinig – nog wel af. Wij zouden ervoor willen ijveren dat die sociale dossiers niet meer kunnen worden afgesloten. Bij fraude wel, maar anders niet.’ Ivo Bollen (De Brugpartij) viel hem bij: ‘We keuren het beleidsplan 2019-2024 goed. Dit is een principiële vraag. We kregen aan het begin van de gemeenteraad een koffietas cadeau om rekening te houden met kinderen in armoede, dan moeten we daar hier rekening mee houden.’

Griet Smaers (CD&V), voorzitter van het OCMW en Schepen voor sociale zaken, antwoordde: ‘Er bestaan wettelijk vastgestelde regels om water af te kunnen sluiten. Dat moet altijd voor een sociale adviescommissie komen, waar ook het OCMW in zit. Het gebeurt slechts zeer zelden dat water wordt afgesloten en niet in warme periodes. Wanneer het water dan wordt afgesloten, is dat pas na veel kansen en veel zalven, na beraadslagingen van de adviescommissie en na het herhaald niet betalen.  Men neemt die beslissing niet zomaar, maar daar gaan maanden en jaren overheen. Je mag de procedure komen inkijken op het OCMW.’
Kennis repliceerde: ‘Wij geloven graag dat er niet licht gegaan wordt over het afsluiten van het water. We geloven dat die mensen die worden afgesloten, wel kansen hebben gekregen. Maar waar praten we dan over? Pidpa voelt dat niet, die mensen wel. Bovendien heeft Water-Link wel beslist om dat te doen en is heel de machine van sociaal werkers en adviescommissies niet nodig, als je beslist om het water gewoon niet af te sluiten. ’

Staande de zitting konden de meerderheidspartijen CD&V en N-VA zich niet aansluiten bij het voorstel, maar ze beloofden wel het te zullen bekijken. PVDA en Vlaams Belang steunden daarentegen het voorstel wel.

© Sander Verwerft