Geel

Sorteren vliegenlarven binnenkort een deel van ons afval?

Onderzoekers van KU Leuven startten op hun campus in Geel een nieuw project naar de mogelijkheden van de larven van de soldatenvlieg een deel van ons afval kunnen sorteren, door voedsel en plastic van elkaar te scheiden. Het fonds voor wetenschappelijk onderzoek geeft 2 miljoen euro aan het project, genaamd ‘Entobiota’. Het project loopt in samenwerking met de Universiteit Antwerpen, Thomas More Kempen en Inagro. Onderzoekers denken dat er meer toepassingen mogelijk zijn. Een belangrijk deel van het ‘Entobiota’ project spitst zich toe op de larve als afvalverwerker. Zo zouden ze de kleinste voedselresten rond kleine plastic afvaldeeltjes opeten en als ze het plastic ongemoeid laten, kan men die larven achteraf veilig gebruiken in veevoedermengels. Als de larven het plastic niet opeten, is dat ook beter voor de afvalverwerking omdat de afvalstromen dan zuiverder zijn. Daarnaast gaan de onderzoekers na of de larven zouden kunnen helpen bij de ontwikkeling van geneesmiddelen.