Kleuters en ouders pleiten voor behoud juf Greet

Juf Greet Van Laer van de eerste kleuterklas uit stedelijke basisschool Katersberg in Holven kreeg in de laatste week van het schooljaar van het stadsbestuur als inrichtende macht te horen dat ze in september overgeplaatst wordt naar stedelijke freinetschool De Steltloper in Oosterlo. De 52-jarige leerkracht moet er enkele uren per week aan de slag in het eerste leerjaar en daarnaast als zorgjuf optreden. Dat de beslissing haar koudweg zonder voorafgaand overleg meegedeeld werd, zorgde voor een schok bij zowel leerkracht als heel wat (groot)ouders. Die laatsten lanceerden deze week een protestcampagne om het stadsbestuur alsnog op andere gedachten te brengen. Woensdagochtend overhandigden ze, geruggesteund door kleurrijke spandoeken, een petitie met 117 handtekeningen aan burgemeester Vera Celis (N-VA).

"We vinden het vooral heel erg hoe de beslissing genomen en meegedeeld is, zonder dat juffrouw Greet daarin een zegje heeft gehad. Ze heeft hier zelf helemaal niet om gevraagd. Ze is een juf met bijna dertig jaar ervaring, die nu al zeven jaar bijzonder gewaardeerd is door medepersoneel en ouders als kleuterjuf in het eerste klasje van Katersberg. Het is een fantastische juf die de kleuters op eigen beentjes leert staan, maar tegelijk de kleintjes die wat extra zorg nodig hebben op sleeptouw neemt. Nu moet ze iets gaan doen waar ze niet voor gestudeerd heeft. Voor haar topkwaliteiten wordt ze nu net verbannen", zeggen de ouders.

Burgemeester Celis verdedigt de beslissing van het stadsbestuur. "Ons stedelijk onderwijs telt 600 leerkrachten in acht scholen, wat ieder jaar een ingewikkelde puzzel oplevert om uren in te vullen. In De Steltloper verdwijnt een kleuterjuf en is dringend iemand nodig in de eerste graad en zorg, terwijl we in Katersberg net met een dalend aantal leerlingen zitten. Daardoor kunnen we daar niet alle vastbenoemde leerkrachten hetzelfde werk garanderen. Omdat juffrouw Greet zelf jarenlang in De Steltloper heeft gestaan en ervaring heeft in het methodeonderwijs van Freinet, was het voor ons een logische keuze om voor deze fantastische juf te kiezen. We bieden haar alle mogelijke ondersteuning en begeleiding om die nieuwe taak te volbrengen."