Kasterlee

Openbaar onderzoek Masterplan De Met, fase 2 van start

Kasterlee heeft met de bouw van het ontmoetingscentrum, een parking en een evenementenplein al een eerste fase van het Masterplan de Met achter de rug. Ondertussen zijn de plannen voor fase 2, de heraanleg van de Markt en de toegangswegen definitief klaar, na een uitvoerige participatie van alle betrokkenen.

De ontwerpers werkten een ontwerp uit voor de herinrichting van de Markt en de invalswegen: een groen plein, veel bomen, belevingsruimte, ruimte voor terrassen,…

Ondertussen is de omgevingsvergunning volledig en ontvankelijk verklaard. Het openbaar onderzoek loopt nog tot en met 27 juli 2019. Het dossier kunnen burgers hier inkijken. Op uiterlijk 4 oktober valt de beslissing over de omgevingsvergunning. Nadien wordt gestart met het verplaatsen van de nutsleidingen.

“Op maandag 2 september om 20 uur zullen we nog een infomoment organiseren waar we het project en de planning zullen voorstellen”, vertelt burgemeester Ward Kennes. Er zullen nog heel wat voorbereidende werken gebeuren en ook een archeologisch onderzoek staat nog op de planning. “Ik kan onze inwoners wel al geruststellen, de kermis in september kan gewoon plaatsvinden, ook de Pompoenmarkt en de Boerenmarkt gaan gewoon door”.