GeelMol

Terug inspraakronde in najaar rond verkeersproblematiek St-Dimpna

Er komt een nieuwe inspraakronde om de verkeersproblemen rond Geel, Retie en Mol en vooral de gewestwegen op te lossen. De provincie Antwerpen en de betrokken lokale besturen willen tot een zo breed mogelijk gedragen oplossing komen. De inwoners van Geel, Retie en Mol konden vorig jaar hun visie formuleren over hoe verkeersproblemen op de N18 en N118 aangepakt moeten worden. De instanties legden vorig jaar een reeks opties voor nieuwe ontsluitingswegen aan de bevolking voor, die zelf ook nieuwe ideeën kon formuleren. “Dat leverde enorm veel input op”, klinkt het bij de provincie. en men werkt nu een methode uit om het aantal tracés te bundelen. Die worden uitgebreid beschreven in startnota’s, die in het najaar opnieuw aan zo veel mogelijk mensen worden voorgelegd. Vanaf oktober kan iedereen deze startnota’s bekijken om er verbetersuggesties of bedenkingen bij te formuleren. Daarover volgen ook nieuwe infomarkten in de betrokken gemeenten. De data en locaties worden later deze zomer bekendgemaakt.