Geel

Asfalteringswerken in september

Op maandag 2 september starten asfalteringswerken in de Dr. Van de Perrestraat. De werken vinden plaats van de spooroverweg tot Katersberg aan de riooldeksels en gaan een hele week duren. Het nieuwe asfalt wil auto’s comfortabeler laten rijden en structureel voorkomen dat de riooldeksels afslijten.

In Langevonderstraat en Schaapsdijk starten waarschijnliijk in de derde week van september asfalteringswerken. De stad Geel wacht nog op de bevestiging van de aannemer. Bewoners krijgen op tijd een brief in de bus met betrekking tot de werken.