Geel

Geel voert onderhoudswerken uit aan enkele straten

Geel laat in augustiu onderhoudswerken uitvoeren aan enkele asfaltwegen. Per straat werd bekeken welke maatregelen best uitgevoerd worden om de staat van het wegdek te verbeteren. Het zijn meestal delen van de straat die aangepakt worden.

Op 12 augustus wordt er gewerkt in Kleinemeerdijk, Gasthuisheide, Dr. Van de Perrestraat (brug juist voor rode lichten) en Rendersvensdijk.
Op 13 augustus in Poiel en op 14 augustus in de Meeuwstraat. Op één van de bovenstaande dagen wordt er in de Van Doornelaan ook een bult weggewerkt aan de overgang van het beton met het asfalt.

Sommige van de straten krijgen helemaal of gedeeltelijk een bestrijking, dat betekent dat er een nieuwe slijtlaag op het asfalt wordt aangebracht om de levensduur te verlengen. De aannemer verwittigt deze week de bewoners nog met een infobrief. Tijdens de werken zijn de straten afgesloten voor alle weggebruikers, uitgezonderd op Turnhoutseweg, op deze locatie blijft verkeer mogelijk.