Geel

Stad Geel overhandigt cheque van 1000 euro aan VOC Neteland

Op 30 juli overhandigde schepen van milieu Bart Julliams in naam van stad Geel een cheque van 1000 euro aan het VOC Neteland. Dit opvancentrum voor vogels en wilde dieren ligt in Herenthout, maar vangt dieren op uit de hele provincie. De stad wil hierbij hun werking ondersteunen die erop gericht is om op deskundige wijze wilde dieren in nood op te vangen, te verzorgen en na revalidatie terug vrij te laten in de natuur.

Jaarlijks vangen ze meer dan 2500 hulpbehoevende dieren op. Het VOC organiseert verder ook activiteiten over het behoud en de verbetering van een geschikte leefomgeving voor in het wild levende vogels en dieren. Hun werkgebied is provincie Antwerpen en een gedeelte van Vlaams Brabant. De vereniging draait grotendeels op vrijwilligers.