Geel

Meer dan 1100 zonnepanelen op stedelijke gebouwen

1123 zonnepanelen zijn er geplaatst op stedelijke gebouwen waaronder het stadhuis, de bib, het sociaal huis de Bogaard, stedelijke basisschool Burgstraat en de kunstacademie in de Kollegestraat. Andere energiebesparende maatregelen zijn onder meer de vernieuwing van vier stookplaatsen met warmte-krachtkoppeling en energiezuinige ketels en de vernieuwing van de verlichting door LED in alle tien gebouwen.

Geel pakt haar energieverbruik aan met hulp van het Vlaamse Energiebedrijf en koos voor een totaalaanpak in de vorm van een energieprestatiecontract met Cofely Services. In het contract zijn tien stedelijke gebouwen opgenomen. In die gebouwen zal er 45% op elektriciteitsverbruik en 18% op aardgasverbruik bespaard worden.

De stad zit niet stil en investeert ook in haar andere gebouwen volgens een opgemaakt energie actieplan. Ook werkt de stad Geel samen met IOK in het project kempen2020 en het burgemeestersconvenant om energie te besparen op het eigen grondgebied.