Olen

Olen zoekt kandidaat-uitbaters voor pastorie Olen-Centrum

De pastorie in de bruisende Olense dorpskern zoekt een nieuwe invulling en daarom zoekt het gemeentebestuur van Olenaarom naar kandidaten die er een duurzame uitbating willen opstarten. De nieuwe functies kunnen uiteenlopend zijn: van horeca, handel tot zorg. Maar in alle gevallen moet de invulling een maatschappelijke meerwaarde betekenen voor de Olenaar. De pastorietuin blijft publiek toegankelijk.

Elke nieuwe functie moet respect hebben voor het historische karakter. Verbouwings-, uitbreidings-, of inrichtingswerken gebeuren steeds in overleg met de erfgoedconsulent. De pastorie is immers beschermd als monument. In 2020 ondergaat het gebouw een grondige restauratie. Het ruimtelijk uitvoeringsplan dat van toepassing is, moet bijgesteld worden. De procedure hiervoor is net opgestart.

Olen ging een samenwerking aan met Value Partners NV. Deze partij gaat met elke kandidaat een gesprek aan en begeleidt het lokaal bestuur naar de perfecte kandidaat. Op basis van deze gesprekken krijgt de uiteindelijke concessie vorm. Alle informatie over de procedure lees je in een informatiebrochure die je hieronder kan downloaden.  

Een eerste infomoment met plaatsbezoek staat gepland op dinsdag 29 oktober om 14u00 aan de pastorie, Dorp 18 2250 Olen. Je kan ook een afspraak maken met Value Partners  NV.