Kasterlee

Veel interesse voor het infomoment tweede fase Masterplan de Met Kasterlee

Ongeveer 250 geïnteresseerden woonden de infoavond bij over de tweede fase van het Masterplan de Met in Kasterlee. Twee uur lang kregen de aanwezigen een erg technische uitleg over hoe de toekomstige markt er moet gaan uitzien. Ook werd uit de doeken gedaan wat er met het afval- en regenwater gaat gebeuren.

Nutsmaatschappij Fluvius gaf uitleg dat er heel wat ondergrondse leidingen moeten voorzien worden. Zowieso werkt men naar een haalbare fasering zodat huizen maximaal aangesloten kunnen blijven.

De afkoppelingsdeskundige van Aquafin deed uit de doeken dat de afkoppeling van het hemelwater enkel mogelijk is richting Rulloop en niet in de richting van de Kleine Nete. Tijdens de werken zal de afkoppelingsdeskundige ook op het terrein aanwezig zijn en bij de bewoners op bezoek komen om samen te kijken wat de noden zijn.

Burgemeester Ward Kennes gaf als laatste nog antwoorden op vragen uit het publiek. Die gingen vooral over de mobiliteit en de groenaanplanting. In de foyer van het OC Kasterlee kon men een kijkje nemen naar de maquette van de tweede fase Masterplan de Met

Burgemeester Ward Kennes: “Het was een pittige avond maar ik ben blij dat er zo veel mensen zich zijn komen informeren. Op die manier weten ze uit eerste hand wat de plannen van het Masterplan de Met zijn. Na veel inspraakmomenten is nu het moment aangebroken om de plannen uit te voeren.”