Geel

Geelse basisscholen stappen over naar online aanmeldingssysteem

Alle Geelse basisscholen maken vanaf volgend schooljaar gebruik van een digitaal systeem waarmee ouders hun kind kunnen inschrijven. Zo moeten ouders niet meer aanschuiven of kamperen aan de schoolpoort bij de start van de inschrijvingsperiode. De inschrijvingen van kleuters en lagere schoolkinderen verlopen voortaan via een digitaal systeem.

De periode waarin je je kunt aanmelden hangt af van de gezinssituatie. Leerlingen die broers of zussen in dezelfde school hebben krijgen voorrang. Voor hen loopt de aanmeldingsperiode van 13 tot 26 januari. Voor de andere kinderen loopt de inschrijvingsperiode van 2 tot 31 maart. De vrije inschrijvingen starten op 29 mei. De scholen stellen dan de plaatsen open die nog vrij zijn.

Op www.geel.be/centraal-aanmeldingssysteem staat meer informatie over het systeem. Op donderdag 9 januari is er om 19.30 uur ook een infomoment over het systeem in dienstencentrum Luysterbos.