Laakdal

Laakdal vergroent het wagenpark

Laakdal kocht 4 CNG-voertuigen aan ter vervanging van enkele verouderde dienstwagens. Deze zijn milieuvriendelijker dan diesel- en benzinewagens want ze stoten een pak minder vervuilende stoffen uit: 95% minder fijn stof dan diesel en 20% minder CO2. Zo zet Laakdal een stap in de goede richting om de klimaatdoelstelling te realiseren van 40% minder CO2 in 2030.