Geel

Vanaf maart zittingen vredegerecht in trouwzaal stadhuis

Vanaf 1 maart volgend jaar vinden buiten de zitting van de eerste woensdag van de maand, alle andere zittingen van het vredegerecht in de trouwzaal van het stadhuis in Geel. Het gaat dan telkens om openbare zittingen in verband met ondermeer onbetaalde facturen, retributies parkeren en huurzaken. Begin deze maand sloot het Geelse vredegerecht op de Pas en de zittingen op woensdagvoormiddag vinden plaats in Mol. Maar vanaf 1 maart geldt een nieuwe regeling en vinden een aantal zittingen in Geel plaats.