Geel

VITO wint eerste award ‘Biodivers bedrijventerrein’

VITO is het allereerste bedrijf dat de award voor ‘Biodivers bedrijventerrein’ heeft verworven. Dit nieuwe label wordt door het departement Omgeving van de Vlaamse overheid uitgereikt aan een bedrijf dat ernstige inspanningen levert om de biodiversiteit op het bedrijfsterrein te verhogen.

Met de uitreiking van deze eerste award aan VITO krijgt de onderzoeksinstelling erkenning voor de initiatieven die ze heeft genomen om biodiversiteit op de bedrijfsterreinen te stimuleren.  VITO startte al twee jaar geleden met het project Nature@VITO. Aansluitend ondertekende VITO samen met 109 andere bedrijven de Green Deal Bedrijven en Biodiversiteit. Met deze Green Deal willen het Departement Omgeving, het Agentschap voor Natuur en Bos, Natuurpunt en het studiebureau Corridor tegen september 2021 zowat 1.250 hectare bedrijventerrein inrichten met permanente en tijdelijke natuur. Voor VITO gaat het over 54 hectare.

Na de uitwerking van een biodiversiteitsvisie en de bijhorende natuurbeheerplannen is VITO ondertussen al enkele maanden bezig met het eigenlijke natuurbeheer. Het project wordt uitgevoerd in samenwerking met Biotoop Ecologische Inrichting. Biotoop wordt bijgestaan door Blenders vzw en Corridor CVBA. De natuurbeheerwerken worden sinds dit jaar uitgevoerd door Natuurwerk.

De award voor ‘Biodivers bedrijventerrein 2019’ werd geconcretiseerd in een groot insectenhotel dat vanaf nu een plaats krijgt op de terreinen van VITO.