Geel

Amerikalaan afgesloten voor paddentrek

Elk jaar van 1 februari tot 15 april sluit de stad Geel de Amerikalaan tussen de Belgiëlaan en Kievermont af voor alle autoverkeer, om padden een veilige oversteek te garanderen. In tegenstelling tot overzetacties is de afsluiting van de straat het enige afdoende middel gebleken om deze belangrijke paddenpopulatie effectief te beschermen tegen het verkeer.

Als de paddentrek door de weersomstandigheden vroeger stopt, wordt de Amerikalaan vroeger terug opengesteld voor alle verkeer. De overzetacties in Wilders en Voort blijven bestaan, dankzij de enthousiaste inzet van vrijwilligers. De verkeerssituatie laat daar een volledige afsluiting helaas niet toe. Dit jaar komt er ook een overzetactie in Kievermont bij omdat veel padden hun overwinteringsplaats in het Engels kamp hebben. Ze steken Kievermont over naar de poel om hun eitjes af te zetten in het water.