Laakdal

Slow Cabin Helschot moet weg

De Slow Cabin in natuurgebied Helschot in Laakdal moet weg. Eind vorig jaar stelde vzw Kempens Landschap de vraag aan de gemeente Laakdal om een Slow Cabin te plaatsen op hun eigendom langs de Herseltseweg. Het perceel in kwestie ligt vlakbij het bosreservaat Helschot in agragisch gebied, waarop de laatste jaren geen actieve landbouw meer werd uitgevoerd. De Slow Cabin werd tijdelijk volgens het wettelijk kader geplaatst, omwille van de minimale impact van het concept op de omgeving.

Ondertussen diende Slow Cabins een aanvraag tot omgevingsvergunning in. Maar het Laakdalse gemeentebestuur ontving enkele bezwaren van onder meer Agentschap Natuur en Bos. Volgens dit advies wil men op een aantal omringende percelen de beschermde vegetatie Moerasspirea verder laten ontwikkelen. Het Laakdalse gemeentebestuur gaf een negatief advies voor de omgevingsvergunning en vroeg aan vzw Kempens Landschap om in overleg te gaan met alle betrokkenen om te zoeken naar een nieuwe locatie voor zo’n zelfvoorzienend ecohutje.