Geel

Stad laat piste van ‘centrumbus’ onderzoeken

Stad Geel laat een student mobiliteitswetenschappen van de universiteit Hasselt een onderzoek uitvoeren naar de haalbaarheid van een ‘centrumbus’ in Geel. Deze bus legt een traject af binnen een bepaald gebied maar kan ook haltes buiten het centrum hebben. Er zijn geen concrete plannen maar de stad bekijkt de resultaten zeker voor toekomstige denkpistes.

De student voert een enquête en de vragenlijst (https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeXrThwK0cUqccW-w0ZUKGNqgbQAtXhj0cO4y5qa3iJMilwkQ/viewform) vraagt vijf minuten van je tijd. Ze peilt onder meer naar welke vervoersmiddelen er gebruikt worden om naar Geel te komen, of een bus die in een lus rijdt een meerwaarde kan zijn, welke haltes interessant zijn en of je gebruik gaat maken van dit type busvervoer of waarom juist niet. De enquête kan je invullen tot en met 10 februari.

De resultaten van het onderzoek worden bezorgd aan de dienst mobiliteit van de stad. Er zijn nog geen concrete plannen om een soort van centrumbus in te voeren. Maar de stad vindt de resultaten zeker interessant voor toekomstige denkpistes op dat vlak.