Geel

Zomer 2021 opent nieuw Welzijnscentrum in Geel

Enkele weken geleden kreeg Centrum Algemeen Welzijnswerk De Kempen groen licht van de Vlaamse overheid voor de bouw van de Welzijnscampus Geel. De Welzijnscampus Geel is een gezamenlijk bouwproject van CAW De Kempen en stad Geel. Deze nieuwbouw komt op de site van Den Echo aan de Diestseweg. De hoofdingang van de site komt langs de kant van de nieuw aan te leggen woonwijk Wijdbosch.

Met deze goedkeuring van de eerder ingediende subsidieaanvraag is de financiering van dit project rond. Eerder ontving CAW De Kempen de omgevingsvergunning voor het project. De bouwwerken kunnen dus beginnen. CAW De Kempen is de bouwheer voor de Welzijnscampus Geel. Stad Geel stelt de grond gratis ter beschikking door middel van een erfpacht. In het meerjarenplan voorziet de stad een bijdrage van € 500.000 voor de bouwwerken. Dit komt overeen met circa 12 % van de totale bouwkosten, het overige deel draagt CAW De Kempen.

CAW De Kempen helpt iedereen met een welzijnsvraag. Mensen die problemen ondervinden in o.a. relaties, opvoeding of huisvesting kunnen bij het CAW terecht, net als slachtoffers en daders van geweld. In het gebouw krijgen de bestaande Geelse werkingen van CAW De Kempen een plaats. Zo verhuizen onder meer de jongerenwerking (JAC) en de onthaal- en begeleidingsteams naar de nieuwbouw. Dit geldt ook voor de residentiële opvang, hier zorgen ze voor tijdelijke huisvesting voor dak- en thuislozen.

Stad en OCMW Geel beschikken over een aantal ruimtes in de nieuwbouw. Zo komt er een grote ontmoetingsruimte voor de dienst gelijke kansen en ook enkele studio’s voor noodopvang. Het gebouw is een ontwerp van Architects in Motion. Het is een eenvoudig volume van drie bouwlagen, volledig bekleed met leien. De gevels aan de kopse kanten bestaan uit grote glaspartijen. Ondergronds is er parkeerplaats voor de medewerkers van beide organisaties.

CAW De Kempen en stad Geel werken al enkele jaren intensief samen om dit project voor te
bereiden. In de nieuwbouw kunnen het CAW en de stad zo de inwoners van Geel en omstreken met welzijnsvragen nog gerichter helpen. Met deze bijzondere samenwerking zorgen de stad en het CAW ook voor een efficiënte besteding van middelen. Begin februari begint de sloop van het oude gebouw van Den Echo. De nieuwbouwwerken beginnen midden dit jaar. Het CAW verwacht de Welzijnscampus Geel in de zomer van 2021 in gebruik te nemen.