Olen

Postbode bezoekt alle Olenaars tussen 70 en 90 jaar

De voorbije drie jaar kregen alle Olenaars tussen 70 en 90 jaar een bezoek van de postbode. Hij ging voor het Olense gemeentebestuur langs bij de senioren met een vragenlijst. Zo wilde Olen nagaan of de senioren op de hoogte waren van de bestaande dienstverlening en kreeg men een beter zicht op wat senioren nodig hebben.

Uit dit project kwam ook naar boven dat de meerderheid van de senioren zo lang mogelijk thuis wilt blijven wonen en ze krijgen het liefst hulp van mensen die ze kennen en vertrouwen. Ook zijn er inwoners met weinig sociale contacten die zich eenzaam voelen.