Geel

Raad Van State vernietigt verbod op kleding- en schoenzaken op Antwerpseweg

Yellow Park op de Antwerpseweg kreeg onterecht geen vergunning voor een schoenwinkel en een kledingzaak. Dat staat in een nieuw arrest waarbij de Raad van State de vergunningsweigering vernietigde. De stad Geel laat de kwestie uitzoeken. Het is al een paar jaar een beleidskeuze van het Geelse stadsbestuur om geen sociaal-economische vergunningen uit te geven voor nieuwe kleding- en schoenenwinkels om zich te vestigen op de Antwerpseweg. Alleen degenen die al langer op de Antwerpseweg met baanwinkels gevestigd zijn en willen verhuizen op de Antwerpseweg wordt een uitzondering toegestaan.

Die lokaal economische visie staat zelfs opgenomen in het provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan (PRUP) voor de Antwerpseweg. De Raad van State doet geen uitspraken over de inhoud van het dispuut. In het arrest zeggen de rechters dat de overheid geen kleding- of schoenwinkels kan verbieden, omdat die cruciale passage niet in het afdwingbare deel van het PRUP staat.

Over de vraag of de stedelijke visie op de Antwerpseweg verdedigbaar is, doet de raad geen uitspraak. De eigenaar van Yellow Park op de Antwerpseweg trok drie jaar geleden naar de Raad van State en haalt zijn slag nu thuis.