Laakdal

Voormalig recyclagepark Veerle wordt groen parkje

Het braakliggend terrein van het voormalig recyclagepark in Veerle wordt omgevormd naar een groen parkje met arboretum en amfibiënpoel. Het project wordt gerealiseerd met financiële steun van de Vlaamse overheid. In eerste instantie wordt een achterstallig hakhoutbeheer uitgevoerd op de houtkanten aan de linker- en rechterzijde van het perceel. De bomen en struiken worden daarbij afgezaagd op een tiental centimer boven de grond.

In het volgende seizoen komen er meerdere nieuwe scheuten uit de stronken te voorschijn. Dit beheer zal om de 7 jaar herhaald worden. Zo krijgt men niet alleen een verjonging van de beplanting, maar biedt men ook extra kansen aan bepaalde planten en dieren die hier van profiteren. De takken worden ter plaatse op stapels gelegd. Zo vormen ze een ideale schuilplaats voor o.a. egels.