Geel

Eerste Corona besmetting in Geel

Een leerling van de basisschool St-Dimpna in Geel is besmet met het coronavirus. Dat meldt scholengemeenschap Kogeka op zijn website. De overheid verwittigde de school. De besmette leerling verblijft thuis in quarantaine, samen met de andere gezinsleden. De leerling krijgt de nodige verzorging en stelt het goed en is na het krokusverlof niet naar school gekomen. Alle leerkrachten, leerlingen en hun ouders zijn op de hoogte gebracht.

Voorlopig zijn er geen andere gevallen in Geel bekend en verblijven er geen COVID-19 patiënten in het ziekenhuis van Geel.

Ziekenhuis Geel en stad Geel zijn goed voorbereid op de komst van het coronavirus. Dagelijks komt een coördinatieteam van het ziekenhuis samen om een stand van zaken op te maken en om de bijhorende procedures te toetsen. De spoedgevallendienst, directie, schoonmaakdienst en de dienst ziekenhuishygiëne staan continu in verbinding met elkaar om de situatie 24/7 te monitoren. Verder staat het ziekenhuis in contact met de stad, de overheid en vertegenwoordigers van de huisartsen en Eerstelijnszorg.

Ook de stad Geel volgt de instructies vanuit de overheid op de voet. Het stadsbestuur baseert zich op de richtlijnen van FOD Volksgezondheid. Voorlopig is het voldoende om waakzaam te zijn en de preventieve richtlijnen te volgen. Meer drastische maatregelen zoals sluiting van scholen of publieke plaatsen zijn niet nodig.