Mol

Gemeente Mol annuleert alle eigen activiteiten tot begin paasvakantie

De Molse burgemeester Wim Caeyers besliste tijdens een crisisoverleg op donderdag om alle eigen gemeentelijke activiteiten, evenementen en vergaderingen te annuleren, naar aanleiding van het coronavirus. Het gemeentebestuur van Mol kreeg de melding van het Heilig Hartziekenhuis dat het coronavirus ook in de gemeente aanwezig is. Deze maatregel gaat in vanaf vrijdag 13 maart tot en met het begin van de paasvakantie (vrijdag 3 april).

Concreet betekent dit dat:
Alle voorstellingen van Cultuurcentrum ’t Getouw in deze periode niet doorgaan of worden uitgesteld.
Alle gemeentelijke sporthallen, ook de hallen die worden gehuurd via de scholen, tijdelijk buiten werking worden gesteld.
Alle overleg- en infovergaderingen met inwoners en externe partners worden uitgesteld naar een latere datum. Dit geldt al zeker voor de workshop uitleenreglement met organisatoren (12 maart), toelichting project Keirlandse Zillen (16 maart) en infoavond verkeer school Ginderbuiten (19 maart).
Alle overige gemeentelijke activiteiten, workshops,… worden geannuleerd. Dit geldt alvast voor Praatpunt, Babbelkousje op school, Fietslessen, Digiweten,…
De werking van het Verkeerseducatief Centrum (verkeerspark) op de Molderdijk wordt tijdelijk stopgezet.

Voor de kermis van Mol Jaarmarkt is nog geen finale beslissing genomen. Het gaat hier over een evenement buiten, waarvoor het Molse gemeentebestuur nog extra informatie willen inwinnen of dit veilig kan plaatsvinden.