Olen

Twee dagen werken aan oude straatriolering in Olen Centrum

Op maandag 16 en dinsdag 17 maart werkt men in Olen Centrum aan de oude straatriolering langs de gewestweg N152. Deze riolering is momenteel in slechte staat. De aannemer brengt een kunstof ‘kous aan in de oude riolering om ze zo te vernieuwen. Bewoners langsheen het traject ontvangen een brief met meer info en de te nemen maatregelen.