GeelKasterleeLaakdal

Bijna 100.000 kinderen lopen risico op leerachterstand. Provincie ondersteunt zomerscholen

De Antwerpse provincieraad gaf groen licht om extra ondersteuning te geven aan lokale besturen en andere organisaties die in juli en augustus een zomerschool willen organiseren voor kinderen van 4 tot 14 jaar. Zo’n zomerscholen zorgen ervoor dat de kennis die leerlingen in de loop van het schooljaar hebben opgebouwd niet verloren gaat. Omdat dit schooljaar grondig verstoord is door de COVID19-crisis zal de nood aan extra opfrissing van de leerstof groter zijn dan andere jaren. Het initiatief komt van gedeputeerde Kathleen Helsen, bevoegd voor flankerend onderwijsbeleid.

Zo’n zomerscholen zorgen ervoor dat de kennis die leerlingen in de loop van het schooljaar hebben opgebouwd niet verloren gaat. Omdat dit schooljaar grondig verstoord is door de COVID19-crisis zal de nood aan extra opfrissing van de leerstof groter zijn dan andere jaren. De provincie Antwerpen wil een goed onderbouwd aanbod bundelen en promoten, zodat ouders kunnen kiezen voor een kwaliteitsvolle zomerschool in hun eigen buurt. Er wordt ook extra ondersteuning voorzien voor de begeleiding van kinderen met een leerachterstand en leerlingen uit kwetsbare doelgroepen.