GeelKasterleeLaakdal

Code Rood voor brandgevaar in Antwerpse natuurgebieden

Natuurgebied Zammelsbroek Geel

Door de aanhoudende droogte is de code van brandfase oranje naar rood gegaan in de natuurgebieden in de provincie Antwerpen. Er is extreem hoog brandgevaar door de aanhoudende droogte en voorspelde strakke oostenwind voor de komende dagen. Het brandgevaar is volgens Agentschap Natuur en Bos vooral heel reëel in de droge en open (heide)gebieden.

Code rood betekent dat de toegang tot brandgevoelige gebieden wordt afgeraden. Geen leuk nieuws, aangezien de coronamaatregelen van kracht blijven. Wie er toch op uit wil trekken, blijft best aan de rand van het bos of het natuurgebied. Laat geen blinkend materiaal rondslingeren, maak geen vuur of rook geen sigaretten in het bos en gooi deze niet zomaar weg. Bij een brand rukt de brandweer altijd uit met groot materiaal. Er wordt extra materieel en mankracht ingezet.