GeelLaakdalMeerhout

11 meldingen over aanrijdingen met overstekend wild

Dit jaar kreeg de politiezone Geel-Laakdal-Meerhout al elf meldingen binnen over aangereden wild, waarvan de helft in de eerste helft van de maand mei. In de meeste gevallen ging het over een overstekend ree of hert. De aanrijdingen situeerden zich regelmatig in de omgeving van de Reivennen en Zammelbroek, op de Noord-zuidverbinding in Geel, in de omgeving van de Nieuwe Baan in Laakdal en in de buurt van de Molsebaan in Meerhout.

Bij een aanrijding met een wild dier loopt de schade aan het dier én de wagen vaak hoog op. Verkeersongevallen met wilde dieren gebeuren vooral bij schemering. In april en mei is er een lichte toename van het aantal aanrijdingen met reeën omdat jonge bokken verstoten worden en een eigen leefgebied moeten zoeken.

Het is erg belangrijk om snelheid te minderen en goed op te letten wanneer je bij schemering in een natuuromgeving rijdt. Vorig jaar kreeg de lokale politie 55 meldingen van aanrijdingen met een wild dier