GeelKasterleeLaakdal

Captatieverbod in deel van Grote en Kleine Nete

Vanaf donderdag geldt er een tijdelijk, uitgebreid captatieverbod voor de waterlopen van verschillende stroomgebieden binnen de provincie Antwerpen. Het gaat onder meer over de Kleine en Grote Nete (gedeeltelijk). Het waterpeil is er kritisch laag.

© Provincie Antwerpen

In de gebieden waar het verbod van kracht is, mag uit geen enkele waterloop water onttrokken worden. Dit betekent onder meer dat er geen water mag opgepompt worden om velden en tuinen te beregenen en dat ook visvijvers volledig afgekoppeld moeten worden van de waterlopen.

© Provincie Antwerpen

Het captatieverbod geldt niet voor het beperkt capteren van water als drinkwater voor het eigen vee dat nog buiten staat en het beperkt capteren van aanmaakwater voor gewasbeschermingsmiddelen.