GeelKasterleeLaakdal

Code Geel voor brandgevaar in natuurgebieden

Natuurgebied Zammelsbroek Geel

Door de regen van de afgelopen dagen is niet langer brandfase rood van kracht maar brandfase geel in de heide- en natuurgebieden. Hierdoor wordt het absoluut rookverbod in de natuur- en heidegebieden opgeheven. Maar men moet wel opletten, want er is nog altijd een licht verhoogd risico op brand.