GeelKasterleeLaakdal

Code oranje van kracht voor brandgevaar in natuurgebieden

Natuurgebied Zammelsbroek Geel

Brandfase oranje is van kracht in de provincie Antwerpen. Het is erg droog en brandgevaarlijk in natuurgebieden. Beheerders en brandweer zijn extra waakzaam. Als er brand uitbreekt, dan rijdt de brandweer versterkt uit. Er wordt meer materieel en mankracht ingezet.

Brandtorens worden bemand op basis van de risico-evaluatie door beheerders en brandweerdiensten. Wees voorzichtig, want er is een groot risico op brand in natuurgebieden. Rook niet in natuurgebieden en bossen. Laat je kinderen niet zonder toezicht in bos- en heidegebieden. Vuur malen is verboden.