GeelKasterleeLaakdal

Code rood voor brandgevaar in Antwerpse natuurgebieden

Code rood voor brandgevaar werd afgekondigd in natuurgebieden in de provincie Antwerpen. Het Agentschap voor Natuur en Bos raadt de toegang tot bos- en heidegebieden af en roept op om extra waakzaam te zijn. Alle tekenen van brand in bos- en natuurgebieden meld je onmiddellijk via het noodnummer 112.

Met de huidige coronamaatregelen die van kracht zijn, trekken veel mensen de natuur in voor een wandeling of een fietstocht. Men raadt het af om brandgevoelige gebieden te bezoeken. Ga je toch wandelen? Blijf dan aan de rand van het bos- of natuurgebied. Laat geen blinkend materiaal rondslingeren en gooi geen sigaretten zomaar weg.

Er geldt nog altijd een rook- en vuurverbod in de bossen, natuur- en heidegebieden, en een verbod op het maken van open vuur en kampvuren op het volledige grondgebied van de provincie Antwerpen.