Geel

Groene stroken langs de ring van Geel

De stad Geel gaat de natuur- en gebruikswaarde van drie bermzones naast de Westelijke Ring verhogen door deze in te zaaien, streekeigen struiken aan te planten en het beheer op zich te nemen. De eerste en veruit grootste zone, situeert zich tussen het Openbaar Psychatrisch Zorgcentrum en de Ring en verbindt Stokt met Pas. Deze zone krijgt een gazonpad dat de gebruikers voert langs diverse inheemse bloemensoorten. Langs het pad worden zwerfkeien geplaatst die kunnen gebruikt worden als zit- of spelelement voor kinderen.

© Stad Geel

De tweede zone is op de hoek van de Koning-Albertstraat en de Ring. De derde zone bevindt zich op de hoek van Diestseweg en de Ring. Het beheer van deze twee percelen is gericht op het terugdringen van de grassoorten en het bevorderen van bloemensoorten die er van nature uit kunnen voorkomen. De langgerekte groenstrook naast de ring zal toegankelijk zijn voor wandelaars en fietsers.