Geel

Hinder door werken in Geelse straten

Tot 22 mei legt een aannemer een telecomleiding aan ter hoogte van De Billemontstraat 92 in het centrum van Geel. Het verkeer blijft mogelijk. De werken vinden plaats aan het voetpad. De voetgangers moeten oversteken.

Tot 29 mei vinden werken plaats in de Koekoekstraat in Geel aan de kant met oneven huisnummers. De aannemer vervangt een defecte distributiekabel en doet graafwerken aan de stoep.

Dit brengt hinder voor voetgangers met zich mee. Zij moeten namelijk de straat oversteken en afstand houden van de werken. Ten slotte geldt er een parkeerverbod in de straat en wordt er beurtelings verkeer toegelaten.