Geel

Maximum 360 personen toegelaten voor dinsdagmarkt

Openbare markten zijn terug toegelaten. Om een veilige start mogelijk te maken, besliste het Geelse stadsbestuur om de dinsdag- en zaterdagmarkt vanaf komende dinsdag terug op te starten. De zaterdagmarkt blijft beperkt tot de groentemarkt, de rommelmarkt is voorlopig nog niet toegelaten. De nieuwe veiligheidsvoorschriften vroegen om een grondige aanpassing van het marktplan voor de dinsdag- en zaterdagmarkt.

De opstelling wordt beperkt tot 50 kramen en er is maximum 1 klant per anderhalve lopende meter kraam toegelaten. De dinsdagmarkt in Geel telt momenteel ongeveer 65 vaste marktkramers. Zij zullen nu met een beurtrol op de markt staan. De zaterdagmarkt heeft 43 vaste standhouders. Zij kunnen allemaal hun kraam opstellen. De kramen worden verspreid over de drie pleinen van Markt, Havermarkt en Werft om zoveel mogelijk ruimte te creëren. Er wordt gewerkt met drie in- en uitgangen ter hoogte van de Markt (zuidkant), Havermarkt (St-Amandskerk) en Werft (stadhuis). De toegangen worden met grote spandoeken aangegeven. Aan elke in- en uitgang is een hygiënepost voorzien met desinfecterende handgel voor het reinigen van de handen van de bezoekers.

Het aantal bezoekers dat binnenkomt op de markt wordt geteld zodat het maximum aantal bezoekers niet wordt overschreden. Voor de dinsdagmarkt ligt het maximum bij volle bezetting op 360 personen. Voor de zaterdagmarkt zijn er minder standhouders en ligt het maximum op 285 personen. Er is een circulatieplan met éénrichtingsverkeer uitgewerkt voor de markten. Met pijlen en hekken wordt de looprichting aangegeven doorheen de markt. Op sommige plaatsen wordt een doorsteek gemaakt zodat je wel een kortere weg kunt nemen. Rond de markt worden hekken en linten worden geplaatst om aan te geven dat je langs daar niet binnen kan. Aan de marktkramen zullen hekken staan voor de wachtrijen. De rijbaan langs de kerk en Havermarkt zal afgesloten zijn voor de dinsdagmarkt omdat de marktkramen dan op de rijbaan staan.