GeelLaakdal

Nieuwe politie wijkcoördinatoren voor Laakdal en Geel

Hoofdinspecteur Tim Alderson nam sinds 1 april de fakkel over van Walter Swolfs als wijkcoördinator voor Laakdal voor de politiezone. Swolfs is met pensioen gegaan.

Hoofdinspecteur Alderson heeft al heel wat ervaring bij de politie. In 2002 slaagde hij voor de opleiding tot inspecteur en werkte enkele jaren bij de lokale politie van Ukkel/WB/Oudergem en Berlaar-Nijlen. Van 2008 tot 2017 werkte hij als hoofdinspecteur in de politiezone Zuiderkempen en sinds januari 2018 is hij teamchef interventie Laakdal in de politiezone Geel-Laakdal-Meerhout.

Wijkcoördinator Tim Alderson is tijdens de kantooruren te bereiken op het nummer 014 57 01 10 van het wijkkantoor Laakdal en via mail tim.alderson@police.belgium.eu

© PZGLM

Sinds 1 mei is er ook een tweede wijkcoördinator voor de stad Geel. Hoofdinspecteur Martine Smets zal samen met hoofdinspecteur Dominic Verstappen de coördinatie van alle Geelse wijkteams op zich nemen.

Hoofdinspecteur Smets kent een lange carrière bij de politie. In 1994 studeerde zij af aan de Rijkswachtschool en werkte enkele jaren als opleider in de School voor (Keur)onderofficieren. Na de éénmaking van de Geïntegreerde Politie startte zij in 2001 in de politiezone als hoofdinspecteur interventie in Geel. Vanaf 2008 was zij coördinator van de wijkpost Geel en sinds 2016 teamchef Onthaal & Meldkamer.

Wijkcoördinator Martine Smets is tijdens de kantooruren te bereiken op het nummer 014 57 01 00 van het wijkteam Geel en via mail martine.smets@police.belgium.eu

© PZGLM