Olen

Plaatsen van geluidsschermen E313 in Olen vanaf half september

Het plaatsen van de geluidsschermen langs de E313 ter hoogte van Schaatsbergen in Olen start half september. De werken werden uitgesteld door de coronacrisis. Over een lengte van 1,4 km worden geluidsschermen geplaatst van 3à 4 meter hoog ter hoogte van Schaatsbergen en Ven. De werken duren in totaal 3 maanden. Eerst wordt richting Antwerpen aangepakt en later richting Hasselt. Voorafgaand worden eerst de nodige voorbereidende werken uitgevoerd, zoals het creëren van doorsteken in de middenberm van de autosnelweg, en het snoeien en rooien in de bermen.